Hubungi Kami

Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang pertanyaan dan cadangan dariapda anda. Untuk sebarang urusan seperti pendaftaran dan temu janji sila hubungi kami melalui medium-medium yang telah disediakan seperti E-mail atau hubungi terus melalui talian tetap.

WAKTU Operasi

Isnin – Jumaat : 9am – 5pm

Sabtu & Ahad : Cuti

Cuti Umum : Cuti

MAKLUMAT

03-62422203

info@ko-best.my

No 02-07 Residensi LakeVille, No 68 Jalan Sibu, Taman Wahyu, 68100, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

F.A.Q.

Untuk memudahkan anda kami telah menyediakan set soalan dan jawapan lazim seperti berikut.

Fi Masuk?

Tiap-tiap permohonan menjadi anggota hendaklah disertakan dengan fi masuk sebanyak RM 100.00 (Ringgit: SATU RATUS). Fi masuk itu menurut perenggan 50(a) Akta akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Lembaga.

Modal Syer

Menurut perenggan 50(b) Akta, setiap anggota hendaklah melanggan RM 250.00 (Ringgit Malaysia Dua Ratus Lima Puluh) syer sebagai sumbangan minimum yang hendaklah dijelaskan dalam tempoh yang dinyatakan menurut fasal (2). Syer minimum ini tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas keanggotaan anggota itu tamat.

cara mendaftar sebagai anggota ko-best?

Untuk daftar secara Online sila klik butang DAFTAR. Bayaran juga boleh dibuat secara Online menggunakan saluran Bank Transfer/ FPX/ VISA dan MASTER.

SIJIL SYER?

Sijil Syer akan diberi untuk setiap pembelian Syer. Sijil Digital / E-Certificate boleh didapati didalam akaun anggota masing-masing. Sijil Syer Rasmi akan dikeluarkan sendiri oleh pihak HQ

DIVIDEN?

Kadar dividen yang dibayar atas syer kepunyaan seseorang anggota pada enam bulan sebelum akhir tahun kewangan hendaklah tidak melebihi sepuluh peratus kecuali dengan kelulusan Suruhanjaya. Seseorang yang namanya tidak ada di dalam daftar nama anggota Koperasi pada tarikh akhir tahun kewangan yang berkenaan tidak layak menerima dividen

mesej kami

KO-BEST OFFICE